Onderzoek

Afbouwen ICS bij COPD

 • Afbouwen onnodig gebruik van inhalatie corticosteroïden bij COPD

  Achtergrond

  In verschillende studies is aangetoond dat ICS-gebruik bij COPD-patiënten met minder dan 2 exacerbaties per jaar (en geen astma) geen toegevoegde waarde heeft. Voor deze COPD-patiënten raden de huidige richtlijnen ICS-behandeling af. Naast het gebrek aan toegevoegde waarde zorgen zij ook voor meer bijwerkingen, de negatieve gezondheidseffecten die daaruit voortvloeien resulteren in nogmaals een verhoging van de zorgkosten. De realiteit is echter dat veel COPD-patiënten nog onnodig ICS gebruiken.

  Doelstelling

  - 10% reductie in afgifte van ICS door apotheken bij COPD patiënten bewerkstellingen in 12 maanden.

  - Het krijgen van inzicht in factoren die het reduceren van onnodig ICS-gebruik bij COPD faciliteren / in de weg staan, op huisarts/praktijkondersteuner (POH) en patiëntniveau.

  - Inzicht krijgen in regio’s waar ICS overprescriptie hoog is.

  Vraagstelling

  Wat is het effect van de deïmplementatie op het voorschrijfgedrag van ICS door huisartsen gemeten als het verschil in de ratio van het aantal ICS-LABA gebruikers (>40 jaar) met <2 exacerbaties t.o.v. van het totaal aantal ICS-LABA gebruikers (>40 jaar).

  Onderzoeksopzet

  De deïmplementatiefase start met een bijscholing van huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers middels een FarmacoTherapeutisch Overleg. Via aflevergegevens van apotheken zullen per huisarts alle patiënten met ICS-LABA combinaties worden geselecteerd alsmede het aantal orale corticosteroïdkuren dat zij in de afgelopen 2 jaar hebben gehad (ter indicatie van exacerbaties). Huisartsen of POHers nemen contact op met deze patienten met als doel deimplementatie van hun ICS gebruik. Na een jaar vindt een eindmeting plaats.

  Startdatum project

  1 september 2016

  Status van het project

  running

  Financiering

  Citrien / ZonMw

  Meer weten?

  Projectgroep

  Corina de Jong PhD – project coordinator
  Janwillem Kocks MD PhD – hoofd onderzoekslijn

  Contact

  Corina de Jong – c.de.jong02@umcg.nl