Accreditatiepunten

Opleiders ontvangen jaarlijks accreditatiepnten op basis van gevolgde scholing.

Uitgangspunt: ale opleiders dienen scholing e volgen.

Het aantal punten per jaar is gemaximeerd op 20.

In het geval van duo-opleiderschap:

a. één van beide opleiders volgt alle scholingsdagen en is de hoofdopleider.

b. de andere opleider van het duo maakt een keuze in het aanbod (hij/zij volgt opleidersdagen 2-6 en/of de tweedaagse in Zeegse).

De toekenning van accreditatiepunten is als volgt:

a. 8 opleidersdagen (door de hoofdopleider)         20 punten

b. Opleidersdagen 2-6                                                 10 punten

c. De opleiders Tweedaagse                                       10 punten

d. De themadag tijdens de opleiderstweedaagse    5 punten

Extra curriculaire scholing

Voor extra curriculaire activiteiten kan aparte accreditatie worden aangevraagd. Deze punten kan een opleider dus extra ontvangen naast de maximale 20 scholingspunten

a. De introductiecursus en de startersdag               10 punten

b. LHK                                                                               2 punten

c. Opleidersdag voor stageopleiders                          nog in ontwikkeling