Academisch netwerk

Binnen AHON krijgt de samenwerking tussen de afdeling en huisarts(praktijken) concreet gestalte via diverse activiteiten op gebied van Onderwijs/Opleiding, Onderzoek en Zorginnovatie. Deze geven de huisarts(praktijk) de mogelijkheid om op verschillende manieren, passend bij de wensen, mogelijkheden en ambities van de huisarts(praktijk) samen te werken met de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde om daarmee een AHON praktijk te worden. Huisartsen kunnen participeren in het netwerk op verschillende manieren:

Ten aanzien van opleiden/onderwijs:

  • stageplaatsen bieden aan coassistenten en opleidingsplekken voor aios;
  • meedoen aan vernieuwing van onderwijs en opleiding;
  • betrokken zijn bij onderwijs (bijvoorbeeld groepsbegeleiders huisartsopleiding, patientcolleges geven, mentorschap);
  • deelnemen aan cursussen of andere activiteiten aangeboden door de AHON Academie;

Ten aanzien van onderzoek:

  • deelnemen aan de AHON-database;
  • participeren binnen onderzoeks- en/of (zorg)innovatieprojecten;
  • In de onderzoekscommissie van AHON meedenken en adviseren over relevant wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de huisartsenpraktijk;
  • zelf (met begeleiding)onderzoek doen, passend bij de onderzoekslijnen van de afdeling;

Samenwerken gaat via netwerkbijeenkomsten, projecten en informele afstemming, gefaciliteerd door de afdeling.

Heeft u belangstelling voor het academisch netwerk, neem dan contact op met AHON via AHON@umcg.nl.