AHON

Het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde vindt de samenwerking met de huisartsen(praktijk) in de regio belangrijk bij het ontwikkelen van onderzoek, onderwijs en opleiding. Deze samenwerking geven we vorm in het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON).

Het AHON biedt een (academisch) platform waarin actieve en innovatieve huisartsen samen met onderzoekers, docenten en het opleidingsinstituut praktisch maar grondig willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

In dit netwerk zorgen huisartsen(praktijken) en de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde voor een krachtige eerste lijn door:

 1. een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak
 2. te innoveren t.b.v. de kwaliteit en duurzaamheid van huisartsgeneeskunde in de regio
 3. het opleiden van voldoende toekomstbestendige huisartsen

 

Ontwikkelnetwerk vanuit Onderzoek, Onderwijs en Opleiding

Binnen het AHON krijgt de samenwerking tussen de afdeling en huisartsen(praktijken) concreet gestalte door diverse activiteiten op gebied van Onderzoek, Onderwijs/Opleiding en Zorginnovatie. Deze geven de huisarts(praktijk) de mogelijkheid om op verschillende manieren, passend bij de wensen, mogelijkheden en ambities van de huisarts(praktijk) samen te werken met de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

Participeren in het AHON

Deelnemende huisartsenpraktijken zijn te herkennen aan het AHON-gevelbordje.

ahon-gevelbordje

Huisartsen kunnen op verschillende manieren participeren in het netwerk.

Ten aanzien van opleiden/onderwijs: 

 • bieden van stageplaatsen aan coassistenten en opleidingsplekken voor aios;  
 • meedoen aan vernieuwing van onderwijs en opleiding; 
 • betrokken zijn bij onderwijs; voorbeelden zijn het geven van patiëntcolleges aan studenten geneeskunde of het begeleiden van groepen AIOS bij de huisartsopleiding; 
 • deelnemen aan cursussen of andere activiteiten aangeboden door de AHON-academie;

Ten aanzien van onderzoek 

 • deelnemen aan de AHON-database
 • participeren binnen onderzoeks- en/of (zorg)innovatieprojecten; 
 • meedenken en adviseren over relevant wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de huisartsenpraktijk in de AHON-commissie; 
 • zelf (met begeleiding) onderzoek doen, passend bij de onderzoeksprogramma’s van de afdeling;

Samenwerken gaat via netwerkbijeenkomsten, projecten en informele afstemming, gefaciliteerd door de afdeling. Heeft u belangstelling voor het academisch netwerk, neem dan contact op met AHON-coördinator Nynke Schouwenaars via AHON@umcg.nl