Aanwezigheid aios bij onderwijs

In dit document worden de visie en afspraken over de aanwezigheid van de aios bij het geboden onderwijs van de Huisartsopleiding Groningen beschreven.

Kaders.

De huisartsopleiding is een academische opleiding. Naast gebruikte principes zoals het ervaringsleren, duaal leren en zelfgestuurd leren, vindt het leren plaats volgens de principes van het volwassen leren. De aios is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Dit wordt gefaciliteerd door de huisartsopleiding en vindt plaats voor 80% in de opleidingspraktijken en instellingen, en voor het overige “op“ het opleidingsinstituut.

Het instituut dient volgens de formele regeling (RGS) tussen de 40 en 50 onderwijsdagen aan te bieden aan de aios, welke allen door de aios gevolgd dienen te worden.

Uitvoering.

Wanneer de aios een onderdeel van het onderwijs mist, dan maakt hij zelf de afweging of, en zo ja hoe hij dit onderdeel wil inhalen. Hij informeert de groepsbegeleider(s) hierover.

De afweging en beslissing van de aios, en het informeren van de groepsbegeleider(s) hierover, is de verantwoordelijkheid van de aios en behoort tot de competentie professionaliteit.

Waar nodig ondersteunt de groepsbegeleider de aios bij de te maken afweging en het zoeken naar vervangend onderwijs.

Vervangend onderwijs betekent soms het volgen van het gemiste onderwijs in een andere TKD-groep, hierbij kan de onderwijsmedewerker een rol spelen. Soms betekent het zelfstudie, het volgen van een nascholingscursus, of samen met de huisartsopleider patiënten met specifieke aandoeningen als onderwerp van leergesprekken nemen.

De groepsbegeleider weet, via eigen observatie/administratie tijdens de reguliere TKD’s dan wel melding door de aios, welke onderdelen de aios heeft gemist.

Uiteindelijk beoordeelt de groepsbegeleider de aios op de competentie professionaliteit mede op grond van bovenstaande. Concreet betekent dit dat de groepsbegeleider  in de voortgangsgesprekken de aios bevraagt en feedback geeft op zijn professioneel handelen wat betreft het omgaan met het missen van aangeboden onderwijs op de TKD’s en dit vertaalt in zijn beoordeling.

De andere meer inhoudelijke competenties zoals bijvoorbeeld medisch handelen zijn ook in het geding wanneer de aios bepaalde onderwijsonderdelen heeft gemist. Meestal heeft de opleider hier meer zicht op dan de groepsbegeleider. Uitgangspunt is dat de groepsbegeleider de aios laat rapporteren wat hij hierover met de opleider heeft besproken en hoe vervangend onderwijs is ingevuld. Bij twijfel kan de groepsbegeleider de opleider hierover bevragen.