Tips en Trucs in praktische volgorde aangereikt door de LOVAH

1.  Match met huisarts? Bevestiging van opleiding. 

2.  Aanvraag individualisering opleidingsduur bij Huisartsopleiding. Voorafgaand aan de start van de opleiding heb je de mogelijkheid om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Deze regeling ‘individualisering opleidingsduur’ geeft de mogelijkheid om vrijstelling toe te kennen op basis van eerder verworven competenties.  Voor de aanvraag heb je van elke voorgaande werkgever een verklaring van werkzaamheden en verworven competenties nodig. Het aanvraagformulier en voorbeeldformulieren ontvang je per mail van ons. Zeer uitgebreide informatie over de vrijstellingsregeling en de veranderingen staat op de website Huisartsopleiding Nederland(link is external).  Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Coördinator Planning en Logistiek. Let op: Zowel voor vrijstelling als voor hogere inschaling dient contact te worden opgenomen met je voorgaande werkgevers, dit is handig om in één keer te doen.

3.  Aanvraag hogere inschaling SBOH. Hiervoor heb je van elke voorgaande werkgever een werkgeversverklaring nodig (“Aanvraagformulier voor hogere inschaling op grond van ervaring als praktiserend arts”  en “Modelformulier werkgeversverklaring”) of een jaaropgaaf/loonstrookje waar in-/uitdiensttreding staat vermeld.

4.  Inschrijven bij het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wij melden je aan bij de RGS, maar de inschrijving in het opleidingsregister regel je zelf. Dit moet rond zijn voor de start van de opleiding! Inschrijven bij MijnRGS(link is external) kan vanaf het moment dat je opleider bekend is. Je hebt hiervoor je DigID nodig en de datum van je diploma. Staat je opleider niet in de lijst stuur dan een mail naar opleiding@fed.knmg.nl.

5.  Aanvragen Unieke Zorgverlener Identificatie-pas(link is external) (UZI-pas). Je moet je eerst inschrijven in het register. Om in te loggen heb je DigID nodig, voor de inschrijving heb je een kopie van je paspoort en een kopie van je diploma nodig. Via de post ontvang je dan een bevestiging waarna je de UZI-pas kan aanvragen. Voor het declareren van de kosten hiervan bij de SBOH kun je het algemene declaratieformulier (link is external)gebruiken.

6.  Tekenen van arbeidsovereenkomst SBOH: Hiervoor heb je nodig: kopie paspoort/ID, aanvraag en goedkeuring aanpassing arbeidsduur, verklaring hepatitis B)

7. Tekenen van arbeidsovereenkomst die je ontvangt.