Aangenomen, en nu?

Je bent aangenomen voor de huisartsopleiding. Huisartsopleiding UMCG en geplaatst in opleidingsregio Groningen dan wel Zwolle. Voordat je daadwerkelijk start met de opleiding zijn er nog een aantal praktische zaken die je moet regelen. Hieronder staat alles voor je op een rijtje. Daarnaast geeft de SBOH, werkgever van de aios, informatie over de arbeidsvoorwaarden.

Vrijstelling
Voorafgaand aan de start van de opleiding heb je de mogelijkheid om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Deze regeling ‘individualisering opleidingsduur’ geeft de mogelijkheid om vrijstelling toe te kennen op basis van eerder verworven competenties. Zeer uitgebreide informatie over de nieuwe vrijstellingsregeling en de veranderingen staat op de website van Huisartsopleiding Nederland. Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij de Coördinator Planning en Logistiek.

Eerste informatiebijeenkomst en overige zaken die je moet regelen
Na de sollicitatieronde nodigen we je uit voor een informatiebijeenkomst. Die bijeenkomst vindt ongeveer drie maanden voor de start van de opleiding plaats. Hier maak je kennis met je collega's, ontvang je informatie over de arbeidsvoorwaarden en hoor je hoe je als aios aan een huisarts wordt gekoppeld.

Als je niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn meld je je per mail af bij de huisartsopleiding en vraag je collega-aios naar de informatie die is gegeven.

Meer informatie over het koppelingsproces lees je hier.

Na de informatiebijeenkomst regel je zelf de volgende zaken:

  • Tekenen van de arbeidsovereenkomst die je van de SBOH krijgt.
  • Tekenen van de opleidingsovereenkomst die je van ons krijgt.
  • Inschrijven bij het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wij melden je aan bij de RGS, maar de inschrijving in het opleidingsregister regel je zelf. Dit moet rond zijn voor de start van de opleiding! Inschrijven bij MijnRGS kan vanaf het moment dat je opleider bekend is.
  • Aanvragen Unieke Zorgverlener Identificatie-pas (UZI-pas). Voor het declareren van de kosten hiervan bij de SBOH kun je het algemene declaratieformulier gebruiken.
  • Voor de start van de opleiding moet je inloggegevens hebben van UMCG webmail en voor het aios intranet. Deze gegevens krijg je vlak voor de start van de opleiding toegestuurd op je privé- mailadres, door de afdeling Huisartsgeneeskunde. Als je al bekend bent bij het UMCG (bijvoorbeeld door een eerdere aanstelling) dan ontvang je deze informatie niet opnieuw. Weet je je wachtwoord(en) niet meer, dan dien je contact op te nemen met de ICT-Servicedesk. Als je geen inloggevens hebt gekregen, geef je dit door aan de ondersteuner van jaar 1.
  • In de eerste maand van je opleiding ontvang je verder inloggevens voor het eportfolio op je nieuwe UMCG email-adres.

Rechten en plichten van de aios in de huisartspraktijk staan vermeld in de Modelinstructie.